Rozwód – od czego zacząć?

Sprawę rozwodową rozpatruje Sąd Okręgowy, dlatego pierwszym krokiem jest wniesienie do niego pozwu rozwodowego, za który pobierana jest opłata stała w wysokości 600zł. W przypadku, gdy małżonek wnoszący pozew nie posiada takiej sumy, może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych.

W pozwie należy napisać wniosek odnoszący się do przyznania władzy rodzicielskiej nad dziećmi , alimentów a także stosowne regulacje dotyczące kontaktów rodziców z dzieckiem .

Pozew rozwodowy

Miejscem wnoszenia pozwu jest ten Sąd Okręgowy w okręgu którego mieszkali wspólnie małżonkowie . Z kolei jeśli istnieje sytuacja w której miejsce zamieszkania małżonków było różne, pozew składa się w sądzie znajdującym się w okręgu zamieszkania pozwanego. Prawu do wniesienia pozwu rozwodowego mają oczywiście obie strony .

Mediacja

Istnieją także sytuacje w których sąd może skierować małżonków do mediacji, która jest całkowicie dobrowolna i czasami może przynieść zaskakujące skutki. Oczywiście, nie ma gwarancji na to, że za sprawą doświadczonego mediatora skłóceni ze sobą małżonkowie postanowią znów być razem, lecz należy podkreślić, że mediacja w znacznym stopniu może przyczynić się do wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla obu stron. Szczególnie tych związanych z kwestią dzieci. W końcu im większa zgodność małżonków w procesie rozwodowym, tym szybsze jego rozwiązanie.

Proces

Przystępując przed sądem do postępowania rozwodowego, należy się dobrze przygotować do całego procesu. Mamy na to 14 dni od otrzymania pozwu rozwodowego, gdyż właśnie tyle czasu będziemy mieli na przygotowanie się oraz wybór odpowiedniej osoby do prowadzenia naszej sprawy.

Mimo, że to trudne to podczas procesu rozwodowego należy panować nad emocjami, ponieważ szczególnie te skrajne, negatywnie wpływają na cały przebieg sprawy.

Przede wszystkim musimy przygotować wszystkie odpowiednie dokumenty oraz pisma urzędowe, dzięki którym osoba upoważniona zapozna się z naszą sprawą oraz całą dokumentacją związaną ze statusem naszego małżeństwa.

Do pozwu rozwodowego koniecznie dołączmy odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu urodzenia dzieci, a także dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Szczególnie jeżeli chcemy, aby sąd wydał orzeczenie w sprawie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Wybór adwokata

Pamiętaj, że bardzo ważny jest wybór dobrego Adwokata lub Radcy Prawnego, dzięki któremu będziesz mógł uzyskać przewagę podczas procesu.

Najważniejsze jest pierwsze wrażenie, a dobre argumenty są podstawą sukcesu podczas procesu. Warto rozejrzeć się dobrze, aby Adwokat lub Radca Prawny którego zatrudnimy do zapoznania się z naszą sprawą, miał przede wszystkim bogate doświadczenie w prowadzenia tego typu spraw. Nie działajmy w pośpiechu, bo jest on najgorszym doradcą.

Osoba uprawniona do prowadzenia naszej sprawy przed sądem, jest zobowiązana do utrzymania naszej historii w ścisłej tajemnicy, dlatego wybierając Adwokata lub Radcę Prawnego musimy mieć przede wszystkim pewność, że nasze sprawy nie będą przekazane osobom niepożądanym.

Niezmiernie ważnym i wymaganym aspektem podczas poszukiwań odpowiedniej osoby są opinie innych osób, które korzystały już z takich usług jak, również opinie byłych klientów danej kancelarii. Na początek warto wejść na stronę rejestru adwokatów i poczytać na temat potencjalnych kandydatów, którzy mogliby zająć się naszą sprawą.

Ile kosztuje adwokat?

Przed wyborem osoby upoważnionej do prowadzenia spraw warto jednak udać się osobiście i sprawdzić czy dany Adwokat lub Radca Prawny będzie w stanie nam pomóc. Niestety idąc osobiście do kancelarii nie uzyskamy porady za darmo, zwykle za wstępną poradę należy uiścić opłatę w wysokości od 100-500 zł, w zależności od kancelarii oraz złożoności sprawy.

Na szczęście w przypadku wyboru danego Adwokata lub Radcy Prawnego, zwykle kwota wstępnej porady jest naliczana na poczet prowadzenia naszej sprawy rozwodowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy mieć pewność, że wydane przez nas pieniądze są dobrze ulokowane i nie przepadną.

Ile potrwa sprawa rozwodowa?

Sprawa może trwać od trzech miesięcy do dwóch lat, czasami dłużej, co jest uwarunkowane jej charakterem i dowodami przedstawionymi w sprawie. Do rzadkości należy sprawa rozwodowa, która kończy się od razu po pierwszej rozprawie. Sytuacja komplikuje się szczególnie w przypadku posiadania dzieci. Sąd może nie wydać decyzji o rozwodzie, jeśli stwierdzi, że mogłoby to w istotny sposób zagrażać dobru dziecka.

Z kolei, jeśli w sprawie nie będą występowały przesłanki do rozwodu, sąd może zdecydować o separacji. W przypadku, kiedy strony zdecydują się na rozwód bez orzekania winy, to już na drugiej rozprawie mogą liczyć na zakończenie sprawy rozwodowej.

Wydając wyrok sąd rozstrzyga:

  • o rozwiązaniu małżeństwa i tym, który z małżonków ponosi winę za rozwód, chyba że małżonkowie wnieśli o zaniechanie orzeczenia o winie;
  • o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem i formą kontaktów z nim;
  • o wysokości alimentów na dziecko, jakie będzie ponosił jeden z małżonków;
  • o warunkach korzystania ze wspólnego mieszkania, w przypadku gdy strony mieszkają razem po rozwodzie;
  • sąd może również wydać orzeczenie eksmisji z mieszkania, jeśli jeden z małżonków zachowuje się w stosunku do drugiego agresywnie oraz brutalnie;
  • istnieją przypadki, w których sąd dokonuje podziału majątku dorobkowego, oczywiście po tym jak jedna ze stron złożyła taki wniosek.

Natomiast, jeśli wyrok wydany przez sąd w naszym odczuciu jest dla nas krzywdzący, to mamy prawo w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, a po 14 dniach od momentu otrzymania uzasadnienia możemy złożyć apelację, której podstawą mogą być błędy procesowe, czy niewłaściwe rozpoznanie stanu faktycznego.

Działaj rozsądnie

Postaraj się schować emocje i zastanowić się nad wyborem osoby, które będzie reprezentować Cie w sprawie rozwodowej.

Wybierając Adwokata lub Radcę Prawnego nie możemy dać się przekonać pustymi obietnicami. Może się bowiem zdarzyć, że osoba którą spotkamy w kancelarii będzie nas zapewniała o powodzeniu naszego procesu i wygranej. Będziemy mogli usłyszeć to co chcemy i uwierzyć, że jest to prawdą. Jednak w rzeczywistości jest niestety tak, że nigdy nie mamy stuprocentowej pewności co do powodzenia naszego procesu.

Możemy jednak zmaksymalizować swoje szanse i wybrać osobę najbardziej kompetentną, doświadczoną oraz prowadzącą w swojej bogatej karierze różnego typu sprawy rozwodowe.

Jednym z aspektów jakimi powinniśmy się kierować, wybierając do swojej sprawy Adwokata czy Radcę Prawnego jest fakt, że takie osoby zwyczajowo nie obiecują rzeczy, których nie możemy zdobyć na drodze sądowej. Są to osoby kierujące się profesjonalizmem i rzetelnością, które z pełnym zaangażowaniem, wycenią naszą sprawę oraz ocenią szanse naszego powodzenia przed sądem, ponieważ wiedzą jak ważną kwestią jest zaufanie i wspólna akceptacja.

Osoby upoważnione do prowadzenia naszej sprawy, powinny bliżej poznać swojego klienta. Klient natomiast ma obowiązek uzyskać jak najwięcej informacji na temat osoby, którą zatrudni do prowadzenia swojej sprawy.

Wyrok zapadł. Co to dla mnie znaczy?

Sąd wydał wyrok. Wyszedłeś z sali rozpraw, mimo że emocje jeszcze nie opadły, zaczynasz zastanawiać się nad Twoim nowym życiem, kolejnym rozdziałem być może czegoś dobrego lub wręcz przeciwnie, rozdziałem w którym uświadomisz sobie, że skończyło się coś ważnego.

Jedno jest pewne, nie warto rozpamiętywać przeszłość, ponieważ tylko skupienie się na tym co dobrego może nastąpić w życiu , daje gwarancje samospełnienia i szczęścia. Orzeczenie o rozwodzie daje możliwość wstąpienia w nowy związek małżeński, ponieważ z momentem uprawomocnienia się wyroku strony procesu stają się osobami stanu wolnego.

Z kolei powrót do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego może nastąpić po trzech miesiącach od uprawomocnienia się wyroku . Ponadto rozwód niesie ze sobą zmiany w kwestii uprawnień do świadczeń socjalnych, a także alimentów. Następuje również zmiana w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi. Co więcej, dochodzi do wyłączenia dziedziczenia między małżonkami i ustania majątkowej wspólności małżeńskiej.

Skontaktuj się z Nami!

Nasza kancelaria prawna jest profesjonalnym biurem, stworzonym w jednym celu: aby zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo, spokój i pełną dyskrecję. Dzięki kompleksowemu podejściu do każdego klienta, budujemy pozytywne relacje z naszymi klientami od początku do końca całego procesu, jakim jest sprawa rozwodowa. Ułożymy dogodną formę współpracy oraz spłaty usługi.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty już dzisiaj. Nasz zespół zajmie się Państwa sprawą i omówi najważniejsze sprawy. Serdecznie zapraszamy.

Kancelaria prawna – prawnik rozwodowy, mecenas Michał Słomka