Rozwód rodziców a dziecko…

Rozwód jest trudny nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim dla dziecka. Należy pamiętać, by chronić dziecko przed skutkami rozwodu i negatywnymi emocjami, które towarzyszą rozwodzącym się rodzicom.

Podczas przygotowań do procesu nie może zabraknąć chwili na rozmowę z dzieckiem o zaistniałej sytuacji. Musi zostać ono poinformowane o tym, że rodzice się rozwodzą. Nie można unikać tego tematu, a tym bardziej udawać że wszystko jest w porządku. Najważniejsza jest szczera rozmowa przeprowadzona przez oboje rodziców. Nie bójcie się powiedzenia dziecku, wprost, że się rozstajecie, ale pamiętajcie też żeby zrobić to w delikatny sposób, bez oczerniania drugiego z rodziców. I co najważniejsze, upewnijcie dziecko w przekonaniu, że to nie ono jest powodem waszego rozstania.

Wiele dzieci, szczególnie młodszych, obwinia się za rozwód swoich rodziców, dlatego Waszym zadaniem jest uświadomienie mu, że to nie z jego powodu się rozstajecie.

Mimo żalu, jaki posiadacie do drugiego małżonka, starajcie się nie mówić o nim źle w obecności dziecka a tym bardziej nie utrudniajcie mu kontaktu z nim. Odrzućcie wszelkie złe emocje i przestańcie ze sobą rywalizować o względy dziecka, które przecież chce być kochane tak samo przez oboje rodziców.

Sąd zawsze rozważa czy rozwód nie przyczyni się do znacznego osłabienia więzi z dziećmi któregoś z małżonków. Ważną kwestią dla sądu jest także to, czy dla dziecka będzie bardziej korzystne kiedy rodzice pozostaną w związku małżeńskim, czy może kiedy się rozwiodą.

Sąd może opierać się na opinii powołanego biegłego z zakresu psychologii. W sytuacjach, w których panująca w rodzinie pełna agresji atmosfera zagraża dobru dziecka i jego prawidłowemu rozwojowi, sąd gotów jest wydać orzeczenie o rozwodzie lub separacji.

W orzeczeniu tym zostanie określona władza rodzicielska, która:

  • może przypadać obojgu rodzicom;
  • jednemu z nich, przy czym zostaje ograniczona władza do obowiązków i uprawnień rodzicielskich drugiego rodzica;
  • następuje ograniczenie władzy rodzicielskiej i przydzielenie kuratora sądowego lub skierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, czy rodziny zastępczej;
  • następuje pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga lub jednego z małżonków, w przypadku gdy rodzicie w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki;
  • zostaje zawieszone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Co więcej, sąd ustala także kwestie związane z prawami rodziców do formy kontaktów z dzieckiem.

Niezależnie, czy sprawa rozwodowa zostanie przeprowadzona szybko, czy w przeciągu kilkunastu miesięcy, dla dziecka zawsze będzie to bardzo trudny okres. Dlatego niezmiernie ważne jest, żeby rodzice przed rozpoczęciem przygotowań do rozwodu, ustalili, w jaki sposób przekażą tę informację swojemu dziecku.

Kredyt hipoteczny a rozwód

Kwestie majątkowe zawsze budzą wiele emocji i stanowią przyczynę sporów, które są bardzo ciężkie do rozwiązania. Wspólne życie, wspólne mieszkanie, wspólny kredyt. Nagle po rozwodzie słowo „wspólne” między były już małżonkami przestaje istnieć. Co w takiej sytuacji zrobić z kredytem ?

Fakt zakończenia małżeństwa, nie świadczy o tym , że zakończeniu uległo również spłacanie kredytu. Małżonkowie nadal są dłużnikami banku, którzy nie mogą być zwolnieni z spłaty kredytu.

Po rozwodzie następuje nie tylko podział majątku, ale również podział zobowiązań. I co najważniejsze, sąd nie posiada prawa ingerowania w umowy małżonków podpisane z bankiem. Istnieją sytuacje w których sąd może zgodzić się na spłatę kredytu tylko przez jednego małżonka pod warunkiem, że jego dochody są duże i zostanie zawarte między małżonkami porozumienie, zgodnie z którym jedna ze stron otrzyma całą nieruchomość i co za tym idzie cały kredyt do spłaty.

Kancelaria prawna – prawnik rozwodowy, mecenas Michał Słomka